Header image  
   
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Luleå

Staden vid havet och slutet för Lule älv.

 

Begnäsbron

 
Bergnäs bron är öppningsbar klaffbro. Den färdigställdes 1954 och gick mellan centrala Luleå och Bergnäset. Bron är 896,5 meter och var när den byggdes Sveriges längsta bro.
Bergnäsbron öppning
södra hamn småbåtshamn
Ettans hamn i Luleå byggdes i mitten av trettio-talet och benämndes tidigare sydöstra båthamnen. Alla hamnar fick vid det tillfället ett nummer mellan 1-7. Ettans hamn har med åren blivit flyttad österut. Vid tidpunkten för bilden ovan låg ettenshamn ungefär mellan "Tutti-Fruttihusen" och Södrahamn-magasinet.
ettanshamn luleå
 
ettanshamn luleå
 
 

 

   
 
lulea
Sodra hamn Luleå