Välkommen

Hej alla båt- och vatten älskare. Vi hoppas att 2023 blir ett bra båt år, vi hoppas att  man fortsätter att märka ut farleden mellan Boden och Luleå. Nu är det sjösättning som gäller. Sist i är en landkrabba.

Luleälv vid Boden innan Bodens kraftverk byggdes.

karta luleälv Boden