Välkommen

Hej alla båt- och vattenälskare. 2019 blir ett bra båt år därför att nu ÄNTLIGEN är farleden mellan Boden och Luleå utsatt INTE. Jag åkte mellan Boden och Luleå ca den 15 juni och då var farleden inte utprickad. Själv skall jag äntligen lämna den trygga närvaron nedanför Bodendammen och bege mig ovanför Vittjärns kraftstation.

Luleälv vid Boden innan Bodens kraftverk byggdes.

karta luleälv Boden