Luleälv

Här kommer det att handla om Luleälv framför allt nedström Bodenskraftstation där jag tillbringar en del av mitt liv. Även bilder på hamnstaden Luleå kommer att finnas. Har du gamla bilder från för så tar jag gärna kopier av dessa och lägger ut dom till allmän beskådan.

Namnet Lule älv?

Vad namnet Lule älv betyder tvistar ortsnamnsforskarna om. En del anser med avstamp i det germanska ”leuh” att Lule älv
betyder den lysande eller lågande älven. Andra menar med utgångspunkt i samiskans ”lulle” att namnetkan tolkas som
Österälven.