Luleälvsbåtklubb

Lulealvsbatklubb loggaKlubben startades av intresserade båtmänniskor som vill utveckla båtlivet längs Luleälv. Till att börja med kommer sträckan från Bodens kraftverk och till Bergnäsbron i Luleå att vara i fokus. Om ni vill komma i kontakt med klubben tveka inte att maila på adresserna under kontakt och berätta eller undra.

Något nytt sjökort för farleden mellan Luleå och Boden har inte gjorts på länge. Den gamla har vi scannat in och finns att få utan kostnad. Skicka bara ett mail med namn och annan nyttig information (kanske medlemskap) till lbk@lulealv.se så skickar vi snarast hela sträckan till er. Här är första delen av sjökortet. Det vi vill att ni gör som motprestation är att ni skickar till oss eventuella sjunkstockar och annat som kan påverka leden. Skicka gärna bilder från utflykten så gör vi ett album med årets bilder.

Vill ni ha guidade tur eller annan hjälp så hör av er.

Vi har varit och kontrollerat en väg in från ”farleden” in till Grundet där Luleås scouterna har sin stuga. Det vi har sett är det ganska mycket stora stenar och säkraste platsen för landstigning är på öns norra sida vid bron. Ibland finns det ruskor som visar vägen men dom är ej kompletta.

Guide till insegling för hamnen i vid reningsverket i Bodsvedjan är under uppbyggnad men här är ett första utkast signerat Conny. Röda pilar är orange målad sten eller orange pinne vid älvkanten samt en orange skylt vid hamnen.

guidetillbodsvedjehamnen